Velkommen

Hjerteligt velkommen til samtale.nu

Dette er et tilbud til virksomhedens ledere og medarbejdere, der fra tid til anden ønsker individuelle samtaler med en professionel sparringspartner.

Siden 2006 har samtale.nu arbejdet med bedre mental trivsel og miljø på arbejdspladserne.

Helt grundlæggende handler størstedelen af samtalerne om de eksistentielle behov vi mennesker har for at blive hørt, anerkendt, accepteret og forstået. Får vi ikke disse behov opfyldt kan vi blive frustrerede og miste arbejds- og livsglæden.

Det ligger i menneskets natur at være søgende, tvivlende og undrende.

Sokrates var overbevist om, at der ligger en indre visdom i alle mennesker, som vi kan få frem gennem refleksion og diskussion.

I samtalerne vil lederen eller medarbejderens individuelle udfordringer og målsætninger blive afdækket.

Der kan laves aftaler efter behov.

——————————————————————————————————–

Kontakt sys@samtale.nu eller 27120665 og lad os drøfte samarbejdsmuligheder.