Personlig udvikling og motivation

Mennesket har brug for energi til at leve! Vores opgave som menneske er at finde ud af, hvad der giver mest mulig energi og motiverer os.

Der bliver stillet forventninger og krav til os i vores private liv og på arbejdspladsen. Vi er forpligtede til at tage udfordringer op, være effektive, finde løsninger og samarbejde.

Når vi oplever fysiske forandringer, søger vi typisk læge, og når vi oplever psykiske forandringer, er vi ikke altid lige så gode til at reagere.

Vi skal blive bedre til at fortælle om vores bekymringer, usikkerhed og tvivl. Mange af os ender i situationer, hvor vi laver mange ting for dårligt og for hurtigt. Det er ofte, fordi vi ikke på forhånd har gjort os klart, hvad der er vigtigt for os, og ikke har brugt den fornødne tid på prioritering.

På arbejdet bliver vi løbende vurderet og bedømt på vores forandringsparathed, om vi evner at skabe relationer og samarbejde, om vi kan lede os selv, arbejde effektivt og håndtere ny teknologi.

Vi vurderer også andre og sammenligner præstationer og arbejdsindsatser.

Du skal vide, hvad der er vigtigt for dig, ellers vil du finde det svært at sætte mål for dig selv.

Det er vigtigt at minde sig selv om, at værdier skifter og må vurderes på ny med mellemrum. Vækst og forandring er en evig proces, som fortsætter livet igennem. Da forskellige problemstillinger og udfordringer løbende optræder igennem vores liv, skal vi blive bedre til at stoppe op, reflektere og mærke efter, hvordan vi har det.

Er vi utilfredse med vores liv, skal vi først og fremmest tale med nogen om det. Vi risikerer nemlig at kæmpe de samme kampe flere gange, hvis vi ikke løbende finder løsninger og udnytter muligheder.

Et problem kan almindeligvis deles op i flere enheder og beskues fra flere sider. Giv dig tid til at tænke igennem, hvilken løsningsmodel der passer bedst til den pågældende problemstilling, og vær ikke bange for at træffe nye beslutninger. Stol på din intuition! Den hænger nemlig sammen med dine personlige værdier.

Samtale.nu er tilknyttet forskellige virksomheder på en ugentlig eller månedlig basis og taler med de ansatte om deres individuelle problemstillinger, frustrationer, usikkerhed og tvivl.