Dine valg i livet

Måske er det de valg vi træffer der gør os til dem vi er, i langt højere grad end vores medfødte evner. Når andre træffer valg på vores vegne påvirker det vores selvværd og vi kan opleve frustration.

Hvis de daglige udfordringer og problemstillinger påvirker din arbejdsindsats og trivsel ufordelagtigt, kan det være en idé, at få drøftet de aspekter, der gør dig mindre nærværende og handlekraftig.